CO TO JEST EDR I DLACZEGO JEST TAKI ISTOTNY?

Co to jest EDR?

Narzędzia EDR (Endpoint Detection and Response) to zestaw technologii cybersecurity umożliwiający wykrywanie i reagowanie na nowoczesne i nieznane zagrożenia. Rejestrując i korelując zdarzenia, oraz priorytetyzując alerty, pomagają namierzyć złośliwą aktywność przyspieszając i upraszczając pracę zespołów IT
i cyberbezpieczeństwa

Idąc za analizami Gartnera, można wskazać, że charakterystycznymi cechami dla efektywnych narzędzi EDR są:

  • Zbieranie i przechowywanie informacji o zdarzeniach na urządzeniach końcowych,
  • Wykrywanie podejrzanych zachowań i dostarczanie dla nich pogłębionego kontekstu,
  • Blokowanie złośliwej aktywności i zatrzymywanie próby rozprzestrzeniania,
  • Dostarczają możliwości lub wskazówki dotyczące środków zaradczych.

Potrzeba EDR

Nowe i zawansowane zagrożenia oraz celowane ataki potrafią uniknąć wykrycia przez tradycyjne systemy ochrony. Ograniczona dostępność specjalistów cyberbezpieczeństwa oraz przeładowanie zadaniami obecnych zespołów dodatkowo komplikują sytuację. Dlatego rozwiązania EDR stały się nieodzownym elementem zabezpieczeń organizacji: zapewniają działom bezpieczeństwa oraz SOC widoczność niezbędną do wykrywania incydentów, które inaczej pozostałyby niezauważone.

Dojrzałość EDR

Narzędzia EDR znajdują się w portfolio wielu producentów oprogramowania od dłuższego czasu i są ciągle rozwijane, można więc już mówić o pewnym modelu ich dojrzałości. Daje się w ten sposób wyróżnić trzy stopnie zaawansowania:

Podstawowy EDR – zapewnia charakterystyczne dla tych narzędzi możliwości, jednak główny ciężar wykrywania potencjalnie złośliwych zdarzeń spoczywa na analityku przeglądającym alerty. Możliwości reagowania na znalezione incydenty są ograniczone.

Zautomatyzowany EDR (XDR) – charakteryzuje go nie tylko sprawność wykrywania, ale także dodatkowo automatyczna priorytetyzacja alertów w systemie, a w niektórych przypadkach również możliwość definiowania automatycznych akcji.

Zarządzane EDR (Managed EDR lub MDR) – to forma narzędzia w formie usługi, pozwalająca dodatkowo rozwiązać trudności z budowaniem własnej kadry specjalistów.

Dlaczego EDR jest istotny?

W sytuacji gdy atakujący i wykorzystywane przez nich metody stają się coraz sprytniejsi, a zaawansowane ataki są coraz trudniejsze do wykrycia przez narzędzia antymalware, budowane w organizacjach zabezpieczenia muszą być również sprytne. Tu właśnie swoje miejsce znajdują narzędzia Endpoint Detection and Response.

  1. Pozwalają wykrywać złośliwą aktywność, oferując zespołom bezpieczeństwa lepszą widoczność, łatwiejsze zbieranie informacji, oraz możliwość odpowiedniego reagowania na incydenty. Inaczej mówiąc, EDR może pomóc uniknąć sytuacji, gdy atakujący są obecni w infrastrukturze przez wiele tygodni i wracając do niej w dowolnym momencie, zupełnie niezauważeni.
  2. Mogą stać się centralnym punktem zbierania informacji o zdarzeniach w infrastrukturze zapewniając pełną widoczność dla zespołów SOC i bezpieczeństwa, doskonale uzupełniając narzędzia takie jak SIEM czy SOAR, obecne już w wielu organizacjach.
  3. Dzięki automatyzacjom oraz priorytetyzacji pomagają odciążyć zespoły bezpieczeństwa i analityków SOC, ułatwiają prowadzenie analiz i dostarczają głębszy kontekst zdarzeń. Jeśli dodatkowo narzędzia pozwalają na automatyzację reakcji to , oszczędność czasu specjalistów będzie jeszcze większa.

Platformy EDR pomagają szybko zrozumieć przyczynę zagrożenia oraz jego przebieg pozwalając tym samym na podjęcie skutecznej reakcji i zabezpieczenie przed zaawansowanymi atakami. Dzięki temu chronimy zasoby równocześnie unikając zakłócenia działalności biznesowej organizacji i powiązanych z tym kosztów.

Pełna wersja nagrania

Artykuły w tym temacie:

Po co jest EDR? – Sześć powodów

laptop edr urzadzenia mobilne ochrona

Nadchodzące webinary:

Nie odnaleziono wydarzeń!