RODO

1. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator/odbiorca danych:Grupa Damiko (Damiko s.c.,Velvero Sp. z o. o.)
Cele przetwarzaniaMarketing produktów i usług (w tym profilowanie)
Prawa związane z przetwarzaniem danych1.      Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
2.      Prawo dostępu do danych osobowych
3.      Inne prawa o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Grupa Damiko (Damiko s.c.,Velvero Sp. z o. o.), z siedzibą w Lublinie przy ul. Polan 8B. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

–        listownie na adres: Damiko s.c., ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin

–        przez formularz kontaktowy na stronie: https://grupa.damiko.pl/kontakt

–        przez e-mail: damiko@damiko.pl

–        telefonicznie: +48 81 463 54 66

 

2.   Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Damiko s.c., ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin
 • przez e-mail: iod@damiko.pl

3.   Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (dane niezbędne do zawarcia umowy )

 2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Damiko (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO) w celu marketingu produktów i usług, organizowania i przeprowadzania szkoleń oraz akcji marketingowych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości świadczonych produktów i usług

 3. Na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu:

  • przekazywania informacji o proponowanych zmianach umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej,
  • analiz preferencji lub zainteresowań klientów, analiz rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych. Na podstawie tworzonych profili klientów Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę,
  • marketingu produktów lub usług podmiotów współpracujących z Grupą Damiko, aby prowadzić marketing bezpośredni oferowanych przez nas produktów i usług. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, usługach i szkoleniach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody,
którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4.   Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych 

Na podstawie danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać zainteresowania i potrzeby dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług. Na podstawie profilu będziemy wysyłać informacje dopasowane do preferencji w zakresie m.in. dopasowania tematyki wysyłanych treści i materiałów edukacyjnych, informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku, dokonywania pomiarów, które pozwolą nam udoskonalać nasze usługi.

5.   Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.   Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będziemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

 • dostawcom rozwiązań i usług IT,
 • firmom kurierskim

Te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7.   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8.   Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   1. prawo do wycofania zgody,
   2. prawo dostępu do danych osobowych,
   3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
   4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Prawo wycofania zgody

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod numerem telefonu +48 81 463 54 66 lub wysyłając wiadomość na adres email:damiko@damiko.pl.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.