Monitorowanie oraz zarządzanie cyberbezpieczeństwem i zgodnością

BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT

Cyberbezpieczeństwo organizacji, jej pracowników, systemów i danych jest złożonym zagadnieniem, do realizacji którego stosowane jest wiele często specjalistycznych narzędzi administrowanych przez wyspecjalizowane osoby. Z drugiej jednak strony każda organizacja potrzebuje szerszej perspektywy – spójnej i całościowo prowadzonej polityki bezpieczeństwa, a także możliwości monitorowania i reagowania na wyższym, ogólniejszym poziomie, niż tylko pojedynczych rozwiązań. Dodatkowym czynnikiem komplikującym sytuację i przemawiającym za automatyzacją i integracją narzędzi są trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych administratorów i specjalistów ds. bezpieczeństwa.

W UPROSZCZENIU

Zarządzanie hasłami, dostępem i tożsamością pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak korelujesz zdarzenia bezpieczeństwa z różnych obszarów infrastruktury?
  • Czy szybko jesteś w stanie reagować na pojawiające się ważne alerty?
  • Czy zasoby kadrowe organizacji są wystarczające by radzić sobie z administrowaniem, monitorowaniem i reagowaniem w wielu oddzielnych narzędziach cyberbezpieczeństwa?
W SKRÓCIE

Trudno jest zapewnić kompleksowo odpowiednio wysoki poziom zabezpieczenia organizacji i wprowadzić spójną politykę bezpieczeństwa zmagając się z tak powszechnymi dziś brakami wykwalifikowanych kadr oraz gdy administratorzy IT i zespoły bezpieczeństwa muszą zajmować się zbyt wieloma narzędziami.

Producenci rozwiązań cyberbezpieczeństwa starają się kłaść coraz większy nacisk na uproszczenie administrowania i jak największą integrację dostarczanych narzędzi. Wprowadzane technologie integracyjne pozwalają zbierać i normalizować dane z wielu narzędzi, wymieniać je między narzędziami, a także filtrować i przekierowywać do innych narzędzi. Przykładem jest SIEM czy SOAR, najczęściej w operacyjnych centrach bezpieczeństwa (SOC) w organizacjach odpowiadających za monitorowanie i reagowanie lub w działach zarzadzania ryzykiem bądź bezpieczeństwem informacji, zajmujących się zapewnieniem zgodności z politykami bezpieczeństwa organizacji oraz z regulacjami dla poszczególnych rynków i branż.

KORZYŚCI

Większa integracja i automatyzacja procedur związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem

Zbieranie, normalizacja i przesyłanie odpowiednich informacji do właściwych odbiorców: systemów lub działów organizacji

Minimalizacja ryzyka naruszenia zgodności z obowiązującymi politykami i regulacjami

Łatwiejsze monitorowanie zdarzeń zbieranych w wielu narzędziach IT i cyberbezpieczeństwa

Szybsze wykrywanie i reagowanie na ważne alerty i zdarzenia w domenie bezpieczeństwa

PYTANIA
  • Jak zapewnisz dostęp do kluczowych systemów i danych jedynie właściwym osobom?
  • Jak możesz potwierdzić tożsamość osób korzystających z ważnych zasobów?
  • Czy ograniczysz dostęp do informacji do tylko niezbędnego poziomu?
  • Czy możesz bezpiecznie udostępniać zasoby i dane także na zewnątrz?
  • Jak poradzisz sobie z problematyką tzw. Shadow IT?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat powyższego rozwiązania.