Zabezpieczenie cyklu życia informacji

BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT

Zabezpieczenie przed wyciekiem informacji, ważnych dla organizacji z punktu widzenia biznesowego lub ze względu na różnorodne regulacje, staje się coraz bardziej złożone i wymaga odpowiednich środków. Centralne silniki polityk umożliwiają zarządzanie bezpieczeństwem danych we wszystkich kanałach przepływu informacji dając wgląd i możliwość reagowania w przypadku naruszeń. Narzędzia bezpieczeństwa pozwalają chronić ważne informacje w całym cyklu ich życia, niezależnie od miejsca przechowywania, angażując również użytkowników i edukując ich w zakresie polityk bezpieczeństwa różnych kategorii informacji w przedsiębiorstwie.

W UPROSZCZENIU

Kompleksowa ochrona informacji pozwala określić:

 • Jakie kategorie informacji należy zabezpieczyć?
 • Gdzie wrażliwe informacje się znajdują i jak są przesyłane?
 • Kto ma dostęp i korzysta z informacji podlegających ochronie?
 • Czy Twoje informacje trafiły także do chmury?
W SKRÓCIE

Kompleksowe rozwiązanie korzystające z wielu technologii w zakresie wykrywania i ochrony informacji i plików zgodnie z politykami bezpieczeństwa organizacji, minimalizujące ryzyko wycieku danych i pozwalające reagować na incydenty i niestandardowe wydarzenia.

Całościowa ochrona informacji, pozwalająca na zabezpieczenie danych w całym ich cyklu życia, wymaga połączenia narzędzi działających zgodnie ze zdefiniowanymi centralnie politykami bezpieczeństwa, takimi jak w systemach klasy DLP i kategoryzacji danych. Wykorzystując dodatkowe możliwości oferowane przez technologie chmurowe, by zapewnić pełną kontrolę nad ważnymi danymi również poza infrastrukturą organizacji, administratorzy bezpieczeństwa mogą zapewnić ochronę informacjom niezależnie od miejsca, w którym się znajdą. Stosując jako kolejną warstwę zabezpieczeń rozwiązania szyfrujące i weryfikacji tożsamości, pozwalamy na zarządzanie dostępem do danych informacji w każdym momencie. Dodatkowe możliwości zapobiegania wyciekowi informacji zapewniają technologie analizy zachowań użytkowników raportujące niestandardowe działania i odstępstwa.

KORZYŚCI

Scentralizowana ochrona informacji i spójne polityki bezpieczeństwa dla wszystkich kanałów przepływu informacji

Możliwość rozszerzenia polityk także na „chmurę”

Kontrola danych i dostępu do informacji również poza organizacją

Wykrywanie niestandardowych zachowań

Łatwiejsze i szybsze prowadzenie analiz incydentów bezpieczeństwa i reagowanie

Łatwość integracji i wielowarstwowe zabezpieczenie danych

PYTANIA
 • Czy wiesz gdzie w organizacji są przechowywane i przesyłane dane wymagające ochrony?
 • Jak wprowadzisz spójną politykę bezpieczeństwa informacji we wszystkich kanałach jej przepływu w organizacji?
 • Czy możesz kontrolować dostęp do swoich wrażliwych informacji, również poza organizacją?
 • Jak wykrywasz i reagujesz na niestandardowe zachowania użytkowników pracujących
  z wrażliwymi danymi?
 • Jak wykrywasz i zbierasz informacje o wyciekach informacji np. na potrzeby regulatora?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat powyższego rozwiązania.