ZARZĄDZANIE infrastrukturĄ IT

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną to inaczej proces administracji sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi i topologią sieci komputerowej.

Obecnie większość procesów biznesowych odbywa się przy udziale systemów IT. Składa się na to wiele elementów. GRUPA DAMIKO realizuje wiele projektów i zapewnia kompleksowe zarządzanie, korzystając z zaawansowanych koncepcji, technologii i rozwiązań. Aby zrozumieć jak ważne i potrzebne są takie działania, proponujemy ofertę o największych walorach efektywności.

W zakresie zarządzania infrastrukturą IT oferujemy rozwiązania w następujących obszarach: