Systemy automatyzacji zadań

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Rutynowe codzienne zadania pochłaniają mnóstwo energii pracowników i bardzo ograniczają ich możliwości do realizacji strategicznych projektów o dużym wpływie na organizację. Rozwiązaniem jest usprawnienie zarządzania złożonymi środowiskami hybrydowymi poprzez automatyzację procesów związanych z infrastrukturą, zasobami chmurowymi i przestrzenią roboczą, tak aby jak najefektywniej wesprzeć biznes. Automatyczna realizacja zadań pozwala na unikanie błędów ludzkich. Przekształcenie pracochłonnych zadań w automatyczne procesy i przechowywanie ich w jednym repozytorium pozwoli dynamicznie i skutecznie nimi kierować, utrzymując wysokie standardy, zgodność z procedurami, ale jednocześnie dużą elastyczność i zdolność dostosowania się do zmian w organizacji.

Wyzwania
 • Szybkość zmian w organizacji i oczekiwania biznesu przekraczają możliwości działu IT i świadczenia dodatkowych usług
 • Liczba rutynowych czynności administratorów IT nie pozwala na zaangażowanie ich w strategiczne projekty organizacji
 • Znacząca liczba pomyłek w działaniach pracowników wynikająca z dużej ilości obowiązków
 • Długi czas obsługi typowych incydentów i wniosków
Główne funkcje
 • Automatyzacja zadań. Tworzenie i wykonywanie zadań oraz zapytań zgodnych ze zdefinio-wanymi procesami.
 • Zbieranie zadań w procesy. Zadania można zbierać w grupy i wykonywać je w określonej kolej-ności lub w zależności od efektów innych zadań.
 • Wykorzystanie istniejących skryptów, aby były powtarzalne, możliwe do przeniesienia na inne zasoby oraz w pełni zautomatyzowane.
 • Zaawansowane harmonogramy. Kontrolują dokładnie, kiedy zmiany mają zostać wprowa-dzone w infrastrukturze.
 • Integracje. Łączą różne produkty, sprawiają aby współdziałały ze sobą systemy on-premise, chmurowe, zarządzanie usługami, zarządzanie bezpieczeństwem itd.
 • Ścieżki audytu. Dostęp do archiwum wszelkich wykonywanych automatycznie zadań – kiedy,co i przez kogo wywołane.
 • Wbudowane typowe zadania automatyzacji. Opracowane ponad 300 typowych zadań automatyzacji.
PYTANIA
 • Jak opisane i realizowane są rutynowe czynności pracowników IT?
 • Jaką część czasu pracy zajmują pracownikom IT te czynności?
 • Jak dużo projektów jest „odłożonych” ze względu na zbyt małą liczbę pracowników IT?
 • Czy biznes jest w pełni zadowolony z szybkości realizacji zadań przez IT?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat powyższego rozwiązania.