Zarządzanie Active Directory

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Zarządzanie środowiskiem AD o rozbudowanej strukturze może stanowić zbędne obciążenie dla zespołu IT. Zadania takie jak: odblokowywanie kont, reset haseł kont AD, aktualizacja danych w AD, stanowią dużą część czasu pracy zespołu. Taki stan rzeczy uniemożliwia realizację zaawansowanych zadań administracyjnych i hamuje rozwój organizacji.

Wyzwania

Dzięki wdrożeniu narzędzi do zarządzania AD w organizacji można osiągnąć następujące rezultaty:

 • Kontrolę środowiska w organizacji i kontrolę użytkowników
 • Główni administratorzy nie muszą już poświęcać wiele czasu na rutynowe czynności, ponieważ oddelegowali je do innych administratorów biznesowych
 • 20% czasu więcej na obowiązki typowo administracyjne
 • Możliwość oddelegowania uprawnień do osób niezwiązanych z IT
 • Przygotowanie wygodnych szblonów nazewnictwa kont w zależności od lokalizacji
 • Zautomatyzowanie procesu tworzenia kont użytkowników za pomocą odpowiednio przygotowanych szablonów
 • Możliwość definicji polityki haseł w szablonach udostępnionych administratorom biznesowym
 • Szybka realizacja zleceń, np. tworzenie 100 kont dla projektu unijnego za pomocą pliku csv
 • Możliwość zbiorowej modyfikacji atrybutów, z wykorzystaniem plików csv lub mechanizmów filtrowania
Główne funkcje
 • Tworzenie obiektów w AD. Efektywne tworzenie nowych i modyfikacja istniejących obiektów AD również poprzez importowanie atrybutów z plików *.csv, zarządzanie użytkownikami, komputerami, kontaktami, grupami, GPO oraz zarządzanie hasłami. Zmniejszenie nakładu pracy oraz uproszczenie wykonywanych czynności.
 • Modyfikacje atrybutów. Pozwala na elastyczną zbiorczą modyfikację atrybutów obiektów, włączając w to również atrybuty typu Custom, usługi terminalowe czy grupy.
 • Integracja ze środowiskami Exchange, Office 365, Skype. System pozwala z jednego miejsca tworzyć i zarządzać kontami użytkowników w systemach Exchange, Office365, Skype 4 Business oraz Lync. Ułatwia pracę poprzez możliwość wykorzystania szablonów, które automatycznie tworzą dla użytkowników konta w tych systemach.
 • Raporty. Sekcja raportów oferowana przez ADManager Plus pozwala na szybkie i elastyczne generowanie, eksportowanie oraz harmonogramowanie wszechstronnych raportów w wymaganym przez Państwa formacie.
 • Kontrola użytkowników. Scentralizowana kontrola oraz efektywne zarządzanie użytkownikami poprzez wprowadzenie dostępu w zależności od roli/funkcji pełnionej przez użytkownika w systemie. Ograniczony dostęp do informacji chronionej pozwala na zapewnienie integralności oraz kontroli całego środowiska systemowego.
PYTANIA
 • Ile czasu spędzasz zarządzając AD w swojej firmie?
 • Czy zarządzanie dostępem w AD jest dla Ciebie przejrzyste i bezproblemowe?
 • Czy jesteś przekonany, że dostęp do informacji chronionych mają tylko osoby do tego uprawnione?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat powyższego rozwiązania.