Zarządzanie punktami końcowymi

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Zarządzanie punktami końcowymi w środowisku IT zwiększa produktywność pracowników działu IT, a także użytkowników, wspiera administratorów w gromadzeniu szczegółowych danych o urządzeniach, automatyzacji wdrożeń systemów operacyjnych i oprogramowania. Pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów użytkowników oraz na operacje na ich komputerach bez przerywania ich pracy. Systemy te integrują i pozwalają na globalne zarządzanie wszystkimi punktami końcowymi.

ROZWIĄZANIA

Ivanti Unified
Endpoint Management

Rozwiązanie klasy Enterprise. Posiada wszystkie potrzebne funkcje do zarządzania średnimi i dużymi środowiskami. Bardzo granularne ustawienia parametrów zarządzania. Wiele możliwych add-on’ów sprawi, że narzędzie może być bazą do dalszego rozwoju. Jedna konsola do zarządzania Windows, Mac, Linux, Android, iOS i inne. Możliwość zarządzania serwerami – również bezagentowo.

Manage Engine Desktop Central

Bardzo efektywne narzędzie do szybkiego zarządzania środowiskami IT. Najbardziej potrzebne funkcje i przyjazny interfejs. Zaawansowane funkcje kontaktu z użytkownikiem – połączenie głosowe VoIP lub nagrywanie sesji Remote Control.

Wyzwania

Zarządzanie punktami końcowymi pozwoli skutecznie wspierać:

 • Wykrywanie i inwentaryzację komputerów i serwerów w sieci firmowej
 • Dystrybucję systemów operacyjnych oraz oprogramowania
 • Zdalny dostęp do stacji końcowych i zaawansowanych operacji
 • Alertowanie w przypadku zdefiniowanych zdarzeń
 • Power Management
 • Monitoring użycia licencji
 • Raportowanie działania systemów
 • Utrzymanie odpowiednich systemów i oprogramowania na stacjach końcowych
 • Nadmierne wykorzystywanie funkcji administracyjnych przez użytkowników
Główne funkcje
 • Wykrywanie i inwentaryzacja urządzeń. Znajduje wszystkie urządzenia w środowisku siecio-wym klienta i tworzy szczegółową bazę oprogramowania i sprzętu.
 • Dystrybucja oprogramowania. Zdalne, ciche instalowanie oprogramowania lub utworzenie własnego portalu z oprogramowaniem dla wielu platform i urządzeń, aby uruchomić lub zmienić oprogramowanie na urządzeniu końcowym w kilka minut przy minimalnym wykorzystaniu infrastruktury i ruchu w sieci.
 • Dystrybucja systemów operacyjnych. Udostępnia szablony, które pomagają IT wdrażać lub aktualizować systemy operacyjne. Pozwala IT na migrację aplikacji, profili użytkowników, a nawet sterowników.
 • Zdalny dostęp do urządzeń końcowych. Bezpieczne zarządzanie zdalnym komputerem za po-mocą standardowej przeglądarki i połączenia internetowego. Zdalnie włącza lub uruchamia urządzenia, jak również aplikacje.
 • Panele kontrolne i raportowanie. Szybki, automatyczny dostęp do zbiorczych danych o syste-mach i urządzeniach w sieci firmowej lub ręczne generowanie raportów na smartfonie, tablecie lub tradycyjnych stacjach roboczych.
 • Zarządzanie rolami administratorów systemów. Określenie uprawnień zarządczych dla admi-nistratorów w przypadku podziału obowiązków.
 • Zarządzanie energią. Tworzenie polityk zarządzania oszczędzaniem energii i generowanie raportów pokazujących, w jaki sposób polityki te zmniejszyły zużycie energii.
PYTANIA
 • Czy masz wiele urządzeń do zarządzania, a zbyt mało czasu, aby zająć się każdym z nich?
 • Czy musisz poradzić sobie ze złożonością systemów końcowych?
 • Czy stoisz przed migracją systemów operacyjnych?
 • Czy chcesz mieć więcej kontroli i widoczności co dzieje się na końcówkach?
 • Czy potrzebujesz przygotować szybko nowe urządzenia do pracy?
 • Czy potrzebujesz szybciej wyposażać pracowników w odpowiednie narzędzia informatyczne?
 • Jak zautomatyzować działania związane z oprogramowaniem?
 • Czy jest potrzeba wykrywania urządzeń, które podłączają się do naszej sieci?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat powyższego rozwiązania.