ME ADAudit bez tajemnic

Potrzeba objęcia usługi Active Directory (AD) inspekcją nie jest nowa, ale skuteczne wdrożenie odpowiedzialnego procesu dla wszystkich zasobów sieciowych wciąż nie jest tak często spotykane w organizacjach. Istnieje wiele zdarzeń, w przypadku których ograniczone stosowanie kontrolnych narzędzi, jak również luki w systemie inspekcyjnym mogą przynieść organizacji gigantyczne straty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych. Dalej idąc […]

ME ADAudit bez tajemnic Read More »