Grupa DAMIKO Partnerem w programie „Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa”

 

Grupa DAMIKO Partnerem w programie „Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa”.

pdc

Program (PdC) jest inicjatywą NASK-PIB i Ministerstwa Cyfryzacji, powstałą z myślą o wspieraniu i propagowaniu idei wielosektorowej współpracy na rzecz wzmacniania odporności cyfrowej RP. Jest to platforma wymiany informacji i dobrych praktyk, a także dzielenia się doświadczeniem między podmiotami uczestniczącymi w programie.

Główne cele programu to:

  • podnoszenie poziomu wiedzy i wzmacnianie kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa
  • tworzenie niezawodnych i bezpiecznych mechanizmów wymiany informacji
  • tworzenie realnych struktur opartych na współdziałaniu, przyczyniających się do lepszego reagowania na pojawiające się wyzwania.

Dynamicznie postępująca transformacja cyfrowa jest nie tylko źródłem rozwoju i innowacji, ale również niesie za sobą ryzyka i wyzwania. W ostatnich latach miała miejsce ewolucja krajobrazu cyberzagrożeń, co wymaga skoordynowanych i innowacyjnych reakcji we wszystkich sferach gospodarki.

Aby wzmocnić gotowość i zapewnić skuteczność w sferze cyberbezpieczeństwa, zarówno Unia Europejska, jak i polski ustawodawca, prowadzą prace w zakresie uregulowania kolejnych obszarów gospodarki. Legislacyjne tsunami, którego jesteśmy świadkami, związane także w dyrektywą NIS2, stawia poważne wyzwania związane z koniecznością dostosowania się do zmieniających się przepisów i norm.

Założeniem PdC jest pomoc podmiotom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie ich w identyfikacji, analizie i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań na rzecz zgodności z prawem, a także zapewnienia skutecznej ochrony systemów informatycznych i danych. Poprzez współpracę program może przyczynić się do budowania odpornego środowiska cyfrowego.

Cyberbezpieczeństwo jest dla Grupy DAMIKO priorytetem. Wierzymy, że ta inicjatywa będzie stanowić katalizator zmian na rzecz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa poszczególnych podmiotów, sektorów gospodarki oraz całego kraju. W ramach PdC chcemy współpracować z innymi uczestnikami programu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i tworzyć bezpieczne środowisko cyfrowe dla nas wszystkich.

Jako Partner PdC posiadamy:

  • dostęp do najnowszych informacji, trendów i najlepszych praktyk z zakresu cyberbepieczeństwa
  • możliwość bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń oraz uczenia się od siebie nawzajem
  • szansę na budowanie współpracy opartej na zaufaniu z innymi kluczowymi podmiotami z różnych sektorów gospodarki
  • możliwość zacieśnienia międzysektorowej współpracy, przyczyniającej się do ulepszenia strategii i rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Państwa organizacjach
  • dostęp do specjalistycznych szkoleń, warsztatów i mentorów, umożlwiający zwiększenie kompetencji oraz zdobywanie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa