Zarządzanie licencjami

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Rozwiązanie do zarządzania zasobami licencyjnymi odpowie na pytanie jakie zasoby znajdują się w firmie, gdzie one się znajdują, jak są używane i w jakiej fazie cyklu życia się znajdują. Dzięki temu można podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe. Jest to system o jednym z najwyższych zwrotów z inwestycji. Redukcja nadmiarowych licencji sięga nawet 30%.

Wyzwania

Dobre rozwiązanie do zarządzania licencjami odpowie na wyzwania:

 • Umożliwienie całościowego spojrzenia na oprogramowanie w firmie
 • Pozwolenie na efektywne przygotowanie się do audytu producenta
 • Pomoc w zachowaniu zgodności wykorzystania licencji z umową licencyjną
 • Zoptymalizowanie ilości potrzebnego oprogramowania w firmie
 • Identyfikacja oprogramowania nieużywanego lub używanego nieefektywnie
 • Monitoring Shadow IT
 • Ciągle zmieniające się zasady licencjonowania oprogramowania
Główne funkcje
 • Normalizacja danych. Poprzez zastosowanie mechanizmów normalizacji i reguł, które wprowadzi standardowe konwencje nazewnictwa do gromadzonych danych o programowaniu.
 • Zgodność licencyjna. Uzyskujemy szczegółowy wgląd w stopień korzystania z licencji na opro-gramowanie aby wynegocjować korzystniejsze umowy licencyjne, wyeliminować nadmierne zakupy licencji, zminimalizować niepotrzebne zakupy i uniknąć kar.
 • Odzyskiwanie licencji. Monitoruje, co jest w użyciu, kiedy było ostatnio używane i jak długo, aby opracować odpowiednie procesy odzyskiwania licencji.
 • Zarządzanie cyklem życia. Śledzi cykle życia oprogramowania, aby zmniejszyć wydatki na utrzymanie, szybko udostępnia użytkownikom i kontroluje koszty.
 • Przejrzystość finansów i umów. Sprawdza zgodność zakupionego oprogramowania, zachowując kontrolę nad umowami. Śledzi informacje na temat subskrypcji, gwarancji i zarządzania finansami.
 • Modelowanie i analiza „co jeśli”. Zidentyfikuje obszary potencjalnych oszczędności i szacuje skutki inwestycji, a następnie monitoruje wydatki względem budżetu.
 • Potężny silnik licencyjny. Stosuje kompleksowe algorytmy do identyfikacji informacji o użyt-kowaniu licencji dla dostawców takich jak IBM, Oracle, Microsoft czy SAP.
PYTANIA
 • Czy wiesz jaki software jest zainstalowany na komputerach firmowych?
 • Czy wiesz, do kiedy licencje na oprogramowanie są ważne?
 • Jaki jest aktualny status software’u?
 • Czy na komputerach firmowych nie są zainstalowane groźne aplikacje?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat powyższego rozwiązania.