Zarządzanie firewallami

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Rozwiązania do zarządzania firewallami zapewniają bezpieczne i zautomatyzowane procesy zmian konfiguracji firewalli. Zarządzają one podatnościami w oparciu o 25 źródeł, jak również o darkweb. Pozwalają one na integrację z ponad 120 technologiami sieciowymi i technologiami zabezpieczeń, z których obecnie korzystają firmy, łącząc silosy danych w dynamiczny model sieciowy obszaru ataku, który zapewnia widoczność zabezpieczeń w ramach środowisk fizycznych, wirtualnych i wielochmurowych. Rozwiązania te zapewniają kontekst potrzebny do podejmowania właściwych działań, łącząc analizę wektora ataku z analizą opartą na zagrożeniach, w celu ciągłego analizowania podatności w istniejącym środowisku i korelowania ich z faktycznie wykorzystywanymi podatnościami.

W UPROSZCZENIU

Platforma zarządzania firewallami odpowiada na następujące problemy:

  • Czy musisz używać oddzielnych systemów zarządzania dla różnych producentów firewalli?
  • Czy Twoje procesy zabezpieczeń związane z podatnościami, zagrożeniami i zarządzaniem politykami bezpieczeństwa są skomplikowane?
  • Czy Twój obecny system zarządzania firewallami monitoruje zgodności i tworzy raporty
  • na żądanie?
  • Czy możesz oceniać ryzyko zmian zanim zostaną one zaimplementowane?
W SKRÓCIE

Zarządzanie wszystkimi firewallami, niezależnie od producenta, z jednego miejsca używając jednej platformy.

Rozwiązanie zapewnia odpowiedni poziom zgodności zapory i automatyzuje przepływ pracy. Portal zarządzający zmianą na zaporach sieciowych pozwala na ciągłe planowanie, nadzór oraz ocenę ryzyka dla każdej proponowanej modyfikacji. Po zbadaniu przez system infrastruktury, dostęp do wyników analizy możliwy jest natychmiast, dzięki czemu otrzymujemy jasne informacje, które elementy mogą stać się celem potencjalnych ataków w przyszłości. System wykrywa podatności dokonując automatycznych analiz oraz nadaje priorytety ryzykom, które wymagają uwagi. Diagnozuje błędy konfiguracyjne oraz naruszenia polityki dostępu. Sugeruje wprowadzenie niezbędnych zmian, które pozwolą zoptymalizować wydajność zapory. Eliminuje także błędy, znajduje luki bezpieczeństwa oraz optymalizuje proces zarządzania zmianą w organizacji. Rozwiązuje problemy z konfiguracją urządzeń sieciowych, analizuje ścieżki dostępu oraz dostarcza przeglądu zmian w modelu sieci.

KORZYŚCI

Całościowy przegląd powierzchni ataku oraz zintegrowana inteligencja

Jedna platforma, adresująca wiele wyzwań – podatności, zagrożenia, zarządzanie zmianą na zaporach sieciowych oraz zapewnianie zgodności z politykami

Skalowalność oraz wydajność dostosowana do przedsiębiorstw każdej wielkości

PYTANIA
  • Jakiego rozwiązania używasz do zarządzania swoimi firewallami?
  • Jakiego rozwiązania używasz aby oceniać ryzyko każdej proponowanej modyfikacji zapory?
  • Jakiego rozwiązania używasz do wykrywania podatności?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat powyższego rozwiązania.