Zarządzanie hasłami, dostępem i tożsamością

BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT

Zabezpieczenie dostępu do ważnych systemów i wrażliwych danych oraz odpowiednia kontrola w znaczny sposób mogą wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w organizacji minimalizując ryzyko utraty lub skompromitowania ważnych zasobów. Dodatkowe zabezpieczenia dla dostępów uprzywilejowanych i scentralizowane zarządzanie nimi, wraz z odpowiednimi procesami ich przyznawania i zmiany będą odgrywać tu istotną rolę. Dalsza kontrola uprawnień, także do plików i informacji oraz zapewnienie dostępu jedynie właściwym osobom, połączona z weryfikacją tożsamości użytkownika pozwala w sposób pełny chronić ważne zasoby i informacje, również przechowywane w chmurze.

W UPROSZCZENIU

Zarządzanie hasłami, dostępem i tożsamością pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak zarządzasz w sposób scentralizowany hasłami do istotnych zasobów w organizacji?
  • Czy kontrolujesz dostępy administratorów do ważnych systemów i danych?
  • Jak kontrolujesz bezpieczeństwo haseł administracyjnych?
  • Jak zapewnisz i zweryfikujesz dostęp jedynie dla upoważnionych osób?
W SKRÓCIE

Kompleksowe podejście do zabezpieczenia kont i weryfikacjii tożsamości pozwala na większą kontrolę, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa w firmach.

Ochrona kont użytkowników, scentralizowane zarządzanie hasłami, uprawnieniami i dostępami uprzywilejowanymi staje się coraz ważniejszym elementem strategii bezpieczeństwa dla wielu organizacji. Możliwość centralnego zarządzania hasłami, kontroli dostępu i weryfikacja tożsamości użytkowników pozwala minimalizować ryzyko podszywania się przez kogoś pod użytkowników posiadających odpowiednie dostępy oraz zabezpieczyć przed kradzieżą kont i danych, do których mają dostęp. Dalsze możliwości związane z pilnowaniem polityki haseł, monitorowania wykorzystywanych usług czy bezpiecznym dzieleniem się danymi wrażliwych kategorii pomagają osiągnąć zgodność z politykami bezpieczeństwa organizacji i regulacjami, którym podlega, również w przypadku wykorzystywania usług chmurowych, pozwalając radzić sobie także z problemem Shadow IT.

KORZYŚCI

Centralne zarządzanie i kontrola dostępów uprzywilejowanych

Wyższy poziom bezpieczeństwa organizacji i jej danych, również w chmurze

Minimalizacja ryzyka kradzieży istotnych zasobów i informacji, także przy włamaniu

Ograniczenie poziomów uprawnień tylko do potrzebnego minimum

Monitorowanie bezpieczeństwa kont w usługach chmurowych (np. O365)

PYTANIA
  • Jak zapewnisz dostęp do kluczowych systemów i danych jedynie właściwym osobom?
  • Jak możesz potwierdzić tożsamość osób korzystających z ważnych zasobów?
  • Czy ograniczysz dostęp do informacji do tylko niezbędnego poziomu?
  • Czy możesz bezpiecznie udostępniać zasoby i dane także na zewnątrz?
  • Jak poradzisz sobie z problematyką tzw. Shadow IT?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat powyższego rozwiązania.