okladka2

SECURITY OPERATION CENTRE

SECURITY ASSESSMENT

SECURITY SUPPORT

SOC – SECURITY OPERATION CENTER AS A SERVICE

SECURITY ASSESSMENT
 • Analiza bezpieczeństwa systemów
 • Weryfikacja błędów i konfiguracji
 • Raport i zalecenia

Usługa obejmuje analizę i diagnozę bieżącego stanu wybranych systemów pod kątem bezpieczeństwa. Może spełniać rolę przeglądu okresowego lub sprawdzenia zgodności z najlepszymi praktykami. Produktem końcowym jest raport obejmujący wykryte nieprawidłowości oraz proponowane działania naprawcze ze wskazaniem na błędy działania oraz analizę bieżącej konfiguracji.

OPCJE DODATKOWE

 • Zalecenia dotyczące najnowszych funkcji, zmian i aktualizacji systemu
 • Ocena procedur bezpieczeństwa systemu
 • Ocena/Optymalizacja wykorzystywanych środków zabezpieczeń w organizacji
 • Podstawowe lub zaawansowane testy bezpieczeństwa systemu
SECURITY SUPPORT
 • Usuwanie awarii i problemów
 • Rekomendacja odpowiednich działań i wsparcie w ich realizacji
 • Monitorowanie i obserwacja systemów
 • Zarządzanie aktualizacjami systemów
 • Przejęcie administracji systemu

Usługa zdalnego wsparcia obejmuje usuwanie awarii i problemów w systemach objętych serwisem, a także możliwość skorzystania z proaktywnych działań naprawczych. W zależności od wybranego poziomu, może także obejmować bieżącą opiekę nad systemem albo całkowite przejęcie zarządzania rozwiązaniem.

OPCJE DODATKOWE

 • Upgrade’y wersji systemu
 • Podstawowe lub zaawansowane testy bezpieczeństwa
 • Działania proaktywne
 • Prace rozwojowe nad systemem
SOC – SECURITY OPERATION CENTER AS A SERVICE
 • Monitorowanie stanu bezpieczeństwa środowiska
 • Raportowanie i analiza wykrytych incydentów
 • Zalecenia i wsparcie we wprowadzeniu wykrytych incydentów
 • Wykrywanie luk i podatności zabezpieczeń
 • Cykliczne raporty

Usługa obejmuje wykrywanie i cykliczne raportowanie zdarzeń bezpieczeństwa, ich analizę oraz zalecenia niezbędnych działań naprawczych. W ramach pakietu dział bezpieczeństwa otrzymuje informacje o wykrytych lukach i podatnościach, a także możliwości przeprowadzenia testów penetracyjnych wybranych systemów, czy wprowadzenie dodatkowych środków cyberbezpieczeństwa w zakresie usługi.

OPCJE DODATKOWE

 • Podstawowe lub zaawansowane testy bezpieczeństwa
 • Reakcja na incydenty

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat powyższego rozwiązania.