Grupa Damiko partnerem PdC

partner programu

Grupa DAMIKO jest Partnerem programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa (PdC), który wystartował w 2023 roku.

PdC jest inicjatywą NASK-PIB i Ministerstwa Cyfryzacji, powstałą z myślą o wspieraniu i propagowaniu idei wielosektorowej współpracy na rzecz wzmacniania odporności cyfrowej RP. Jest to platforma wymiany informacji i dobrych praktyk, a także dzielenia się doświadczeniem między podmiotami uczestniczącymi w programie.

Główne cele programu to:

  • podnoszenie poziomu wiedzy i wzmacnianie kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa
  • tworzenie niezawodnych i bezpiecznych mechanizmów wymiany informacji
  • tworzenie realnych struktur opartych na współdziałaniu, przyczyniających się do lepszego reagowania na pojawiające się wyzwania.

Założeniem PdC jest pomoc podmiotom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie ich w identyfikacji, analizie i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań na rzecz zgodności z prawem, a także zapewnienia skutecznej ochrony systemów informatycznych i danych. Poprzez współpracę program może przyczynić się do budowania odpornego środowiska cyfrowego.

Cyberbezpieczeństwo jest dla Grupy DAMIKO priorytetem. Wierzymy, że ta inicjatywa będzie stanowić katalizator zmian na rzecz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa poszczególnych podmiotów, sektorów gospodarki oraz całego kraju. Będzie przeciwdziałać zagrożeniom i tworzyć bezpieczne środowisko cyfrowe dla nas wszystkich.

Jako Partner PdC posiadamy:

  • dostęp do najnowszych informacji, trendów i najlepszych praktyk z zakresu cyberbepieczeństwa
  • możliwość bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń oraz uczenia się od siebie nawzajem
  • szansę na budowanie współpracy opartej na zaufaniu z innymi kluczowymi podmiotami z różnych sektorów gospodarki
  • możliwość zacieśnienia międzysektorowej współpracy, przyczyniającej się do ulepszenia strategii i rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Państwa organizacjach
  • dostęp do specjalistycznych szkoleń, warsztatów i mentorów, umożlwiający zwiększenie kompetencji oraz zdobywanie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa

Grupa DAMIKO wspiera Klientów w pełnym zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego od styku z Internetem poprzez kontrolę i monitorowanie komputerów, sieci, serwerów i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania po zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST), które są beneficjentami programu Cyberbezpieczny Samorząd oferujemy zarówno wszelkie rozwiązania z zakresu ochrony infrastruktury IT jak i szkolenia dla pracowników biurowych JST. Rozwiązania te i szkolenia wychodzą naprzeciw wymogom narzucanym przez Dyrektywę NIS2, która wymusza szereg zmian w krajach członkowskich UE już w 2024 roku.

Szkolenie dla pracowników biurowych JST kształtuje świadomość pracowników w zakresie różnych wariantów najczęściej występujących ataków oraz uczy jak się przed nimi ustrzec. Ponadto wprowadza dobre praktyki dotyczące dbania o bezpieczeństwo do zastosowania przez każdego z nas.