NIS2

NIS2 – Wyzwanie dla JST!

Dyrektywa NIS2 została wprowadzona w 2020 roku, a weszła w życie w 2023 roku i jest najbardziej kompleksową europejską dyrektywą funkcjonującą w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozszerza ona zasięg działania swojej pierwotnej wersji z 2016 roku o kolejne sektory. Głównym celem dyrektywy jest zwiększenie bezpieczeństwa sieci oraz systemów informatycznych w całej Unii Europejskiej poprzez rozszerzenie wymogów bezpieczeństwa i zakresu usług. Nakłada ona na operatorów dodatkowe wymogi wdrażania odpowiednich środków […]

NIS2 – Wyzwanie dla JST! Read More »

Grupa Damiko partnerem PdC

Grupa DAMIKO jest Partnerem programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa (PdC), który wystartował w 2023 roku. PdC jest inicjatywą NASK-PIB i Ministerstwa Cyfryzacji, powstałą z myślą o wspieraniu i propagowaniu idei wielosektorowej współpracy na rzecz wzmacniania odporności cyfrowej RP. Jest to platforma wymiany informacji i dobrych praktyk, a także dzielenia się doświadczeniem między podmiotami uczestniczącymi w programie. Główne cele programu to: Założeniem PdC jest pomoc podmiotom krajowego systemu

Grupa Damiko partnerem PdC Read More »

Bezpieczny w Cyfrowym Świecie: Zrozumienie i Zastosowanie NIS2

Na początku 2023 roku weszła w życie dyrektywa NIS2, która aktualizuje i harmonizuje unijne przepisy cyberbezpieczeństwa z 2016 r. znane jako NIS a w Polsce jako Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z 2018 roku będąca lokalnym wdrożeniem dyrektywy NIS. Do najważniejszych zmian, które wprowadza NIS2 należą: Zasadnicze modyfikacje w katalogu podmiotów podlegających dyrektywie, wprowadzenie tylko podmiotów kluczowych i ważnych. Zrównanie

Bezpieczny w Cyfrowym Świecie: Zrozumienie i Zastosowanie NIS2 Read More »