Bezpieczny w Cyfrowym Świecie: Zrozumienie i Zastosowanie NIS2

Bezpieczny w Cyfrowym Świecie: Zrozumienie i Zastosowanie NIS2

nis2

Na początku 2023 roku weszła w życie dyrektywa NIS2, która aktualizuje i harmonizuje unijne przepisy cyberbezpieczeństwa z 2016 r. znane jako NIS a w Polsce jako Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z 2018 roku będąca lokalnym wdrożeniem dyrektywy NIS.

Do najważniejszych zmian, które wprowadza NIS2 należą:

 • Zasadnicze modyfikacje w katalogu podmiotów podlegających dyrektywie, wprowadzenie tylko podmiotów kluczowych i ważnych.
 • Zrównanie obowiązków podmiotów kluczowych oraz podmiotów ważnych dotyczące cyberbezpieczeństwa.
 • Nowe możliwości egzekwowania przepisów, nadane nowe środki kontrolne i nadzorcze dla właściwego organu krajowego, takie jak:
  • Stosowanie kontroli doraźnych wobec podmiotów kluczowych.
  • Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na podmioty kluczowe i ważne.
  • Odpowiedzialność indywidualna. Osoba fizyczna, odpowiedzialna za podmiot kluczowy lub ważny, lub działająca w charakterze przedstawiciela prawnego tego podmiotu, na podstawie uprawnienia do jego reprezentowania, podejmowania decyzji w jego imieniu lub sprawowania nad nim kontroli będzie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia przestrzegania niniejszej dyrektywy.

 

Wszystkich zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy na ten temat, zapraszamy do rejestracji na nasz webinar!

 

  PEŁNA WERSJA NAGRANIA

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Firma

  Stanowisko

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Damiko S.C. z siedzibą w Lublinie, ul. Polan 8B, 20-830 Lublin i firma Velvero Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Polan 8B, 20-830 Lublin. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Data

  17 sie 2023
  Zakończone!

  Czas

  10:00 - 10:30

  Prelegent

  Kod QR