firewall

Więcej niż NGFW – dedykowane rozwiązania ochrony ruchu webowego

Rozwiązania typu UTM/NGFW są dzisiaj najpopularniejszą ochroną styku z Internetem. Jako jeden z elementów zawierają też podstawowe funkcje ochrony ruchu webowego oraz deszyfracji https. Warto zauważyć, że protokoły http/https w typowych sieciach zajmują w dzisiejszych czasach blisko 90% pasma. Dostęp do aplikacji chmurowych, np. Office365, jest również realizowany w ten sam sposób. Ruch webowy to […]

Więcej niż NGFW – dedykowane rozwiązania ochrony ruchu webowego Read More »

FortiGate IPS – wydajne i skuteczne zapobieganie włamaniom

Webinar dedykowany jest dla CIO, Menadżerów IT oraz wszystkich osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem. Intrusion Prevention System (IPS) to krytyczny składnik podstawowych funkcji zabezpieczeń każdej sieci. Chroni przed znanymi zagrożeniami i atakami typu zero-day, w tym przed złośliwym oprogramowaniem i podstawowymi lukami w zabezpieczeniach. Wiele rozwiązań, wdrożonych w trybie inline, wykonuje inspekcję pakietów bardzo szybko, wymagając dużej

FortiGate IPS – wydajne i skuteczne zapobieganie włamaniom Read More »