Service Desk Plus

Automatyzacja tworzenia i modyfikacji maszyn wirtualnych z poziomu Service Desk Plus

Webinar polecany jest dla wszystkich menedżerów IT i zarządzających usługami wsparcia użytkowników, dla których ważne są takie elementy jak szybkość i dokładność w realizacji potrzeb związanych z generowaniem czy zmianami maszyn wirtualnych. Rekomendujemy go również tym, którzy generują maszyny wirtualne często na potrzeby testowania nowych rozwiązań lub nowych funkcjonalności zanim wprowadzą je do środowisk produkcyjnych. […]

Automatyzacja tworzenia i modyfikacji maszyn wirtualnych z poziomu Service Desk Plus Read More »

ITSM – Najlepsze praktyki w zarządzaniu wnioskami – Ivanti vs. Manage Engine

Zwykle we wdrożeniach systemów Service Desk, zaraz po implementacji podstawowego procesu zarządzania incydentami, pojawia się potrzeba wdrożenia procesu zarządzania wnioskami. Szczególnie ważne jest to w aktualnym okresie, kiedy wielu pracowników wykonuje swoje obowiązki zawodowe zdalnie i nie ma już możliwości przejść do współpracowników z innych działów w celu uzyskania wsparcia w realizacji zadań. Pracownicy często

ITSM – Najlepsze praktyki w zarządzaniu wnioskami – Ivanti vs. Manage Engine Read More »